Naši členovia Deaf Poker Clubu Bratislava sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji Deaf Poker Barcelona v dňoch 23.-24.11.2018. Celá výprava bola 16 osôb, z toho bolo 8 hráčov, ktorí si to rozdali medzi 230 účastníkmi tohto turnaja. Z nás najlepšie dopadol hráč Peter Ondraško, ktorý skončil na 21. mieste a získal prémiu 300,-€, ďalej od nás skončil na 31.mieste prezident nášho klubu Paľo Mikuš, ostatným sa už nemej darilo, z nás najhoršie dopadol Rasťo Štefanišin, ktorý skončil na 227.mieste. Ešte veľká vďaka patrí nášmu členovi Petrovi Zsigmondovi, ktorý nám všetkým zabezpečil letenky, ubytovanie a program v Barcelone.